Ouderraad


De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren en ondersteunen van activiteiten op school. De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data van de vergaderingen staan vermeld op de kalender. Indien u een vergadering van de OR wilt bijwonen, kunt u dit vooraf bij een van de leden aangeven. 
 
De rol en taken van de OR zijn als volgt samen te vatten:
 
  1. Coördineren en ondersteunen van land- en schoolprojecten;
  2. Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en eventueel schoolreisgeld;
  3. Mobiliseren van hulpouders indien nodig;
  4. Nemen en uitvoeren van initiatieven in het algemene belang van kinderen op school in overleg met MR en directie. 
De OR vergadert zo’n zes keer per jaar. De data van de vergaderingen staan vermeld op de kalender. Indien u een vergadering van de OR wilt bijwonen, kunt u dit vooraf bij een van de leden aangeven. 

Leden van de OR schooljaar 2022-2023
 
Laura Kuipers voorzitter OR
Jolanda Sijtsma penningmeester OR
Erik Boertjes secretaris
Idil Hussin Dahir lid OR
Jannita Valkman - Kolkman lid OR